Agenda

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 22ain Mawrth, 2018 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Anne Jenkins, Democratic Services Officer  Tel; 01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Minutes of the Previous Meeting: 11 January 2018 pdf icon PDF 153 KB

3.

Materion yn codi

4.

General Data Protection Regulation (GDPR) Presentation

5.

Shared Community Charter

6.

Items requested by Community Councillors:

7.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf