Agenda

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 5ed Rhagfyr, 2019 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 85 KB

3.

Materion yn codi

4.

Adrodd ar Faterion i Gyngor Dinas Casnewydd

Trafod a Rheolwr y Gwasanaeth ar Gyfer Gwasanaethau Cwsmeriaid

5.

Cynllun lles: Mannau Gwyrdd a DIogel

Cyflwyniad gan gynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru

6.

Dinasoedd Cynhwysol

Cyflwyniad gan y rheolwr cymunedau cysylltiedig

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

19 Mawrth 2020