Agenda

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 10 Mehefin 2021 pdf icon PDF 120 KB

3.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Casnewydd

Trafodaeth gyda Matthew Sharp-Rheolwr Datblygu ac Adfywio

4.

Gwirfoddoli Casglu Sbwriel

Trafodaeth gyda Christine Thomas- Rheolwr Masnach a Gorfodaeth

5.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

6.

Cyfathrebu Cyffredinol

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

9 Rhagfyr 2021 am 6pm