Agenda

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 24ain Mawrth, 2022 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 9 Rhagfyr 2021 pdf icon PDF 102 KB

3.

Materion yn codi

4.

Newid Hinsawdd

Presentation by Emma Wakeham Senior Policy and Partnership Officer and Ross Cudlipp Carbon Reduction Manager

5.

Sbardun Cymunedol Cyngor Dinas Casnewydd

6.

Hyfforddiant i Gynghorwyr newydd ar ôl yr Etholiad

7.

Gorfodaeth Cynllunio

8.

Unrhyw Fater Arall

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

23 June 2022 @ 6pm