Agenda

Cyfarfod Cysylltu gyda Chynghorau Cymuned - Dydd Iau, 23ain Mehefin, 2022 6.00 pm

Lleoliad: Canolfan Dinesig

Cyswllt: Pamela Tasker  Governance Support Officer

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf: 24 Mawrth 2022 pdf icon PDF 117 KB

3.

Materion yn codi

4.

Cod Ymddygiad

5.

Siarter cymunedol a rennir ar gyfer Casnewydd pdf icon PDF 123 KB

6.

Unrhyw Fater Arall

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

22 September 2022 at 6pm