Cofnodion

Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent - Dydd Llun, 18fed Gorffennaf, 2022 10.00 am

Lleoliad arfaethedig: Siambrau'r Cyngor

Cyswllt: Governance Team  E-bost: democratic.services@newport.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gweler uchod.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim wedi’i dderbyn.

 

3.

Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y cyfnod Mai 2022 i Mai 2023

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cyngor i gadeirio'r Pwyllgor ar rota. Ar gyfer y cyfnod 2022/23 byddai’n aelod o Gyngor Blaenau Gwent.

 

Gan nad oedd unrhyw un yn bresennol i'w enwebu, safodd y Cynghorydd Taylor o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn Gadeirydd yn garedig ar gyfer y cyfarfod.

 

Byddai'r Cadeirydd yn cael ei ddewis yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion cyfarfod 19 Ionawr eu derbyn fel cofnod cywir.

5.

Adroddiad Cyfrifon Drafft 2021/22 pdf icon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd Joanne Hazelwood (Partner Busnes Cyllid – Systemau) a Mark Howcroft (Prif Gyfrifydd a Rheolwr Prosiect yn bresennol a rhoddwyd cyfrifon drafft i'r Pwyllgor ar gyfer 2021/22.

 

Roedd yr Atodiadau yn cynnwys y Datganiad Blynyddol ar gyfer 2021/22 a Chrynodeb y Dadansoddiad Alldro.

 

Cytunwyd:

 

Derbyniodd a chymeradwyodd aelodau'r Pwyllgor safbwynt cyfrifon drafft a nododd fod dosbarthiad o £950,000 wedi'i wneud i Gynghorau fel y cytunwyd arno, yn unol â disgwyliadau'r gyllideb.

 

6.

Adroddiad y Rheolwr pdf icon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion: