Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meryl Lawrence  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhagamcanion Ariannol Cyllideb a Thymor Canolig 2020-21 pdf icon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu.