Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 3ydd Tachwedd, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8 Medi 2020 pdf icon PDF 84 KB

4.

2020/21 Adolygiadau Canol Blwyddyn y Cynllun Gwasanaeth pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu

6.

Diweddariad Rhaglen Blaen-Waith pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

View the live event