Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 17eg Tachwedd, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

2020/21 Adolygiadau Canol Blwyddyn y Cynllun Gwasanaeth pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu.

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Live event