Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Mawrth, 25ain Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 109 KB

4.

Adroddiadau Diwedd Blwyddyn - 22/23 pdf icon PDF 146 KB

1. Atodiad 1 – Gwasanaethau Plant

2. Atodiad 2 – Gwasanaethau Oedolion

3. Atodiad 3 – Gwasanaethau Atal a Chynhwysiant

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Digwyddiad Byw