Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 10fed Gorffennaf, 2023 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan diddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiadau Perfformiad Diwedd Blwyddyn 2022-23 pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol Ddrafft 2023-24 pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 130 KB

a) Cynllun Gweithredu (Atodiad 1)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Recording

Dogfennau ychwanegol: