Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol - Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan diddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 175 KB

4.

Adroddiad Canol Blwyddyn Cynllun Gwasanaeth 2023/24 pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 135 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Digwyddiad byw