Agenda

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 21ain Ionawr, 2022 10.00 am

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 106 KB

4.

Strategaeth 5 Mlynedd yr Iaith Gymraeg pdf icon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Parciau - Rheoli Cwn PSPO pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 166 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

c)      Information Reports (Appendix 3)

Join Live Event as an attendee.