Agenda

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 4ydd Chwefror, 2022 10.00 am

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Connor Hall  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 115 KB

4.

Cyllideb 2022-23 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

c)      Information Reports (Appendix 3)

Click here to join as an attendee.

 

 

7.

Digwyddiad Byw