Agenda

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 28ain Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 104 KB

4.

Adroddiad Risg Gwybodaeth Blynyddol 22-23 pdf icon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Newid Hinsawdd 22-23 pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Ar ôl cwblhau adroddiadau'r Pwyllgor, gofynnir i'r Pwyllgor ffurfioli ei gasgliadau, ei argymhellion a'i sylwadau ar eitemau blaenorol i'w gweithredu.

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Camau Gweithredu'n Codi (Atodiad 1)

b)      Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol (Atodiad 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Digwyddiad Byw