Agenda

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 26ain Ebrill, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 123 KB

4.

Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Corfforaethol 2023-24 pdf icon PDF 121 KB

a)      Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)     Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 136 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol: