Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 24ain Mehefin, 2022 10.00 am

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2021-22 pdf icon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 136 KB

a)    Actions Arising (Appendix 1)

Dogfennau ychwanegol: