Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 29ain Gorffennaf, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 139 KB

3.

Adroddiad Digidol Blynyddol 21-22 pdf icon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Strategaeth Ddigidol 22-27 pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 136 KB

 

a)      Actions Arising (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol: