Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 23ain Medi, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22 pdf icon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Newid Hinsawdd pdf icon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Risg Gwybodaeth 2021-22 pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Actions Arising (Appendix 1)

b)      Draft Forward Work Programme (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol: