Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 30ain Medi, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf

Minutes to follow.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Themâu Llesiant Cynllun Corfforaethol Drafft 2022-27 pdf icon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2021-22 pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)    Actions Arising (Appendix 1)

b)    Forward Work Programme Update (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Live Event

Dogfennau ychwanegol: