Agenda and minutes

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Mawrth, 25ain Hydref, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o ddiddordeb

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 140 KB

4.

Adroddiad Hunanasesiad Lles Corfforaethol Blynyddol Drafft 2021-22 pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Craffu 21-22 - Diweddariad Llafar

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

7.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 140 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Arising (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Live Event