Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Canolfan Ddinesig. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 134 KB

4.

Drafft Ymgynghorol Cynllun Gweithredu Lleol Casnewydd pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Partneriaeth Casnewydd Fyw pdf icon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

7.

Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol Ddrafft 2023 - 2024 pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 80 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

c)      Information Reports (Appendix 3)

d)      Scrutiny Letters (Appendix 4)

 

9.

Recording of meeting