Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Committee Room 3 - Civic Centre. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 149 KB

4.

Strategaeth Ranbarthol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 2023-2027 pdf icon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau

Following the completion of the Committee reports, the Committee will be asked to formalise its conclusions, recommendations and comments on previous items for actioning.

 

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 134 KB

a)      Forward Work Programme Update (Appendix 1)

b)      Actions Plan (Appendix 2)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Live Event