Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau - Dydd Mercher, 24ain Ebrill, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Committee Room 4 - Civic Centre. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Neil Barnett  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Diweddariad Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru pdf icon PDF 140 KB

a) Cyflwyniad gan Swyddog

b) Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c) Casgliad ac argymhellion

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diweddariad Gwasanaeth Maethu pdf icon PDF 142 KB

a) Cyflwyniad gan Swyddog

b) Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c) Casgliad ac argymhellion

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 133 KB

a)      Actions Plan (Appendix 1)

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 150 KB