Agenda

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar - Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Tel: 01633 656656 Email:  Democratic.services@newport.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Costau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol Ôl-16 pdf icon PDF 132 KB