Agenda and decisions

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar - Dydd Llun, 14eg Awst, 2023

Cyswllt: Anne Jenkins, Arweinydd Tîm Llywodraethu  Tel: 01633 656656 Email:  democratic.services@newport.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cynnig Ad-drefnu Ysgolion - Ehangu Ysgol Gynradd Parc Tredegar pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol: