Agenda and decisions

Penderfyniad dirprwyedig - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar - Dydd Sadwrn, 2ail Rhagfyr, 2023

Eitemau
Rhif eitem

1.

Cynnig Ad-drefnu Ysgolion ar y Cyd – Lleihad mewn Cynhwysedd ac Ymestyn Ystod Oedran yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Malpas pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol: