Agenda

Penderfyniadau dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol, Rheoleiddio a Thai - Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2022

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Maesglas pdf icon PDF 1 MB

2.

Polisi Cyngor Dinas Casnewydd pdf icon PDF 613 KB

3.

Polisi Trwyddedu Caffi Palmant pdf icon PDF 715 KB