Agenda

Penderfyniadau dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol, Rheoleiddio a Thai - Dydd Gwener, 6ed Ionawr, 2023

Cyswllt: Governance Team Leader  01633 656656

Eitemau
Rhif eitem

1.

Polisi Cyngor Dinas Casnewydd pdf icon PDF 574 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

Polisi Trwyddedu Caffi Palmant pdf icon PDF 715 KB