Cyfarfod

Delegated Decisions - Cabinet Member for Organisational Transformation - Dydd Mercher, 31ain Awst, 2022

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Cyswllt: Anne Jenkins, Governance Team Leader, Tel: 01633 656656  E-bost: Anne.Jenkins@Newport.gov.uk