Agenda

Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu - Dydd Gwener, 12fed Gorffennaf, 2024 2.30 pm

Lleoliad: Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf icon PDF 115 KB

4.

Adroddiad Blynyddol Gwybodaeth Risg 23-24 pdf icon PDF 111 KB

a)      Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)     Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Newid Hinsawdd 23-24 pdf icon PDF 127 KB

a)      Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)     Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 142 KB

a)      CamauGweithredu sy'n Codi (Atodiad1)

b)      Blaenraglen Waith (Atodiad2)

c)      MonitroCanlyniadau (Atodiad3)

 

Dogfennau ychwanegol: