Agenda

Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl - Dydd Llun, 15fed Gorffennaf, 2024 10.00 am

Lleoliad: Committee Room 1 / Microsoft Teams

Cyswllt: Samantha Schanzer  Cynghorydd Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 112 KB

4.

Adroddiadau Diwedd Blwyddyn 2023-24 pdf icon PDF 146 KB

a)      Cyflwyniad gan Swyddog

b)    Trafodaeth a chwestiynau i’r Pwyllgor

c)     Casgliad ac argymhellion 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynghorydd Craffu pdf icon PDF 143 KB

a)      CamauGweithredu sy'n Codi (Atodiad 1)

b)      Blaenraglen Waith (Atodiad 2)

c)      AdroddiadGwybodaeth

d)      MonitroCanlyniadau (Atodiad 3)

 

 

Dogfennau ychwanegol: