Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor

Mae'r dudalen hon un rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Cwestiynau ac Ymatebion Ffurfiol y Cyngor.

Cyfarfodydd
 • 28 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/06: Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines a Man Agored y Frenhines
 • 14 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/04: Trafnidiaeth Gyhoeddus
 • 14 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/01: Cylchlythyrau Materion Casnewydd
 • 14 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/02: Ymholiadau Cyflog ynghylch Rôl Newydd y Llywydd
 • 14 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/03: Cynlluniau ar gyfer Lles Plant Lleol
 • 14 Chwe 2022 - Cofnodion; 2022/05: Teithio am Ddim ar Fysus
 • 13 Rhag 2021 - Cofnodion; 2021/26: Effaith Arddangosfeydd Tân Gwyllt ar yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt
 • 13 Rhag 2021 - 2021/28: Cynllun Bws Am Ddim
 • 13 Rhag 2021 - Cofnodion; 2021/27: Hygyrchedd y Gwasanaeth Bws Fflecsi
 • 22 Tach 2021 - Cofnodion; 2021/25: Treth Gyngor
 • 15 Tach 2021 - Cofnodion; 2021/24: Safleoedd Bws yn Ystâd Betws
 • 15 Tach 2021 - Cofnodion; 2021/23: Pont Bassaleg
 • 25 Hyd 2021 - Cofnodion; 2021/22: Codi Sbwriel ar Ffordd Tipio Anghyfreithlon
 • 18 Hyd 2021 - 2021/21: Written Responses for Full Council
 • 11 Hyd 2021 - Cofnodion; 2021/20: Lleoliad Tipio Anghyfreithlon