Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd David Mayer

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Mayer
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Mayer
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
15/12/2021, 16:00 Cabinet ,15/12/2021, 16:00 Yn bresennol
14/01/2022, 10:00 Cabinet ,14/01/2022, 10:00 Yn bresennol
18/02/2022, 16:00 Cabinet ,18/02/2022, 16:00 Yn bresennol
09/03/2022, 16:00 Cabinet ,09/03/2022, 16:00 Yn bresennol
06/04/2022, 16:00 Cabinet ,06/04/2022, 16:00 Yn bresennol
28/04/2022, 12:00 Cabinet ,28/04/2022, 12:00 Yn bresennol
25/01/2022, 17:00 Cyngor ,25/01/2022, 17:00 Yn bresennol
01/03/2022, 17:00 Cyngor ,01/03/2022, 17:00 Yn bresennol
17/05/2022, 17:00 Cyngor ,17/05/2022, 17:00 Disgwyliedig
17/12/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gymuned ac Adnoddau ,17/12/2021, 00:00 Disgwyliedig
21/03/2022, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros y Gymuned ac Adnoddau ,21/03/2022, 00:00 Disgwyliedig