Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Debbie Wilcox

Ystadegau mynychu Cynghorydd Debbie Wilcox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Debbie Wilcox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
28/09/2021, 17:00 Cyngor ,28/09/2021, 17:00 Yn bresennol
23/11/2021, 17:00 Cyngor ,23/11/2021, 17:00 Yn bresennol
29/07/2021, 17:45 Pwyllgor Safonau ,29/07/2021, 17:45 Disgwyliedig
22/09/2021, 15:00 Pwyllgor Safonau ,22/09/2021, 15:00 Disgwyliedig
11/11/2021, 17:30 Pwyllgor Safonau ,11/11/2021, 17:30 Yn bresennol
06/01/2022, 17:30 Pwyllgor Safonau ,06/01/2022, 17:30 Yn bresennol