Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard White

Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard White
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   12%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   86% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   88%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard White
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/01/2022, 17:00 Cyngor ,25/01/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/03/2022, 17:00 Cyngor ,01/03/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/01/2022, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,27/01/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
31/03/2022, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,31/03/2022, 17:00 Disgwyliedig
01/12/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/12/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/01/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/01/2022, 10:00 Absennol
02/02/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/03/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/04/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/04/2022, 10:00 Yn bresennol
27/04/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2022, 10:00 Disgwyliedig