Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Mark Whitcutt

Ystadegau mynychu Cynghorydd Mark Whitcutt
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Mark Whitcutt
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
28/09/2021, 17:00 Cyngor ,28/09/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2021, 17:00 Cyngor ,23/11/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2021, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,29/07/2021, 17:00 Yn bresennol
11/11/2021, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,11/11/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/09/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,06/09/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/11/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,15/11/2021, 16:00 Yn bresennol
29/11/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,29/11/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/10/2021, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,11/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/12/2021, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/12/2021, 10:00 Yn bresennol