Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Trevor Watkins

Ystadegau mynychu Cynghorydd Trevor Watkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   50%
Present, as expected, virtual:3   25%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Trevor Watkins
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
19/07/2022, 17:00 Cyngor ,19/07/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
27/09/2022, 17:00 Cyngor ,27/09/2022, 17:00 Yn bresennol
22/11/2022, 17:00 Cyngor ,22/11/2022, 17:00 Yn bresennol
12/07/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl ,12/07/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
26/07/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl ,26/07/2022, 10:00 Yn bresennol
06/07/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/07/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/09/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/09/2022, 10:00 Yn bresennol
05/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/11/2022, 10:00 Yn bresennol
23/06/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,23/06/2022, 10:00 Yn bresennol
18/10/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
14/07/2022, 12:00 Pwyllgor Safle Cynllunio ,14/07/2022, 12:00 Cafwyd Ymddiheuriad