Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Deb Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Deb Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Deb Davies
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
08/09/2021, 16:00 Cabinet ,08/09/2021, 16:00 Yn bresennol
13/10/2021, 16:00 Cabinet ,13/10/2021, 16:00 Yn bresennol
10/11/2021, 16:00 Cabinet ,10/11/2021, 16:00 Yn bresennol
15/12/2021, 16:00 Cabinet ,15/12/2021, 16:00 Yn bresennol
14/01/2022, 10:00 Cabinet ,14/01/2022, 10:00 Yn bresennol
28/09/2021, 17:00 Cyngor ,28/09/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2021, 17:00 Cyngor ,23/11/2021, 17:00 Yn bresennol
29/07/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ,29/07/2021, 00:00 Disgwyliedig
29/09/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ,29/09/2021, 00:00 Disgwyliedig
06/10/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ,06/10/2021, 00:00 Disgwyliedig
17/11/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ,17/11/2021, 00:00 Disgwyliedig
23/12/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig -Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ,23/12/2021, 00:00 Disgwyliedig
30/11/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Pobl ,30/11/2021, 10:00 Yn bresennol