Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Laura Lacey

Ystadegau mynychu Cynghorydd Laura Lacey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Laura Lacey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
15/11/2023, 16:00 Cabinet ,15/11/2023, 16:00 Yn bresennol
10/01/2024, 16:00 Cabinet ,10/01/2024, 16:00 Yn bresennol
14/02/2024, 16:00 Cabinet ,14/02/2024, 16:00 Yn bresennol
06/03/2024, 16:00 Cabinet ,06/03/2024, 16:00 Yn bresennol
10/04/2024, 16:00 Cabinet ,10/04/2024, 16:00 Yn bresennol
31/01/2024, 12:00 Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent ,31/01/2024, 12:00 Yn bresennol
28/11/2023, 17:00 Cyngor ,28/11/2023, 17:00 Yn bresennol
23/01/2024, 17:00 Cyngor ,23/01/2024, 17:00 Yn bresennol
29/02/2024, 17:00 Cyngor ,29/02/2024, 17:00 Yn bresennol
05/12/2023, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,05/12/2023, 09:30 Disgwyliedig
12/03/2024, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,12/03/2024, 09:30 Disgwyliedig
02/11/2023, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,02/11/2023, 00:00 Disgwyliedig
06/12/2023, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,06/12/2023, 00:00 Disgwyliedig
02/01/2024, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,02/01/2024, 00:00 Disgwyliedig
24/01/2024, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,24/01/2024, 00:00 Disgwyliedig
23/02/2024, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,23/02/2024, 00:00 Disgwyliedig
05/04/2024, 00:00 Penderfyniad dirprwyedig - Aelod cabinet dros seilwaith ac asedau ,05/04/2024, 00:00 Disgwyliedig
19/02/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,19/02/2024, 14:00 Yn bresennol