Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Malcolm Linton

Ystadegau mynychu Cynghorydd Malcolm Linton
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   77%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   23%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Malcolm Linton
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/09/2022, 17:00 Cyngor ,27/09/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/11/2022, 17:00 Cyngor ,22/11/2022, 17:00 Yn bresennol
24/01/2023, 17:00 Cyngor ,24/01/2023, 17:00 Yn bresennol
28/02/2023, 17:00 Cyngor ,28/02/2023, 17:00 Yn bresennol
28/11/2022, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,28/11/2022, 16:00 Yn bresennol
05/12/2022, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,05/12/2022, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,23/01/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/10/2022, 10:00 Yn bresennol
02/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
11/01/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol