Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Matthew Evans

Ystadegau mynychu Cynghorydd Matthew Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Matthew Evans
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/01/2022, 17:00 Cyngor ,25/01/2022, 17:00 Yn bresennol
01/03/2022, 17:00 Cyngor ,01/03/2022, 17:00 Yn bresennol
17/05/2022, 17:00 Cyngor ,17/05/2022, 17:00 Yn bresennol
13/12/2021, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/12/2021, 10:00 Yn bresennol
18/01/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/01/2022, 10:00 Yn bresennol
28/02/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/02/2022, 10:00 Yn bresennol
30/03/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/03/2022, 10:00 Disgwyliedig
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,21/01/2022, 10:00 Disgwyliedig
04/02/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,04/02/2022, 10:00 Yn bresennol
17/03/2022, 16:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,17/03/2022, 16:00 Disgwyliedig
29/04/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,29/04/2022, 10:00 Disgwyliedig