Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd David Fouweather

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Fouweather
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Fouweather
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
22/11/2022, 17:00 Cyngor ,22/11/2022, 17:00 Yn bresennol
24/01/2023, 17:00 Cyngor ,24/01/2023, 17:00 Yn bresennol
28/02/2023, 17:00 Cyngor ,28/02/2023, 17:00 Yn bresennol
17/01/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/01/2023, 10:00 Disgwyliedig
04/10/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol
01/11/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,01/11/2022, 10:00 Disgwyliedig
06/12/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,06/12/2022, 10:00 Disgwyliedig
10/01/2023, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,10/01/2023, 10:00 Disgwyliedig
07/02/2023, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,07/02/2023, 10:00 Disgwyliedig
07/03/2023, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,07/03/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/10/2022, 10:00 Yn bresennol
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/12/2022, 10:00 Yn bresennol
27/01/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,27/01/2023, 10:00 Yn bresennol
21/02/2023, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,21/02/2023, 10:00 Yn bresennol
15/11/2022, 17:30 Pwyllgor Safonau ,15/11/2022, 17:30 Yn bresennol
12/01/2023, 17:30 Pwyllgor Safonau ,12/01/2023, 17:30 Yn bresennol