Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd David Fouweather

Ystadegau mynychu Cynghorydd David Fouweather
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   80%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   20%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd David Fouweather
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
28/11/2023, 17:00 Cyngor ,28/11/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2024, 17:00 Cyngor ,23/01/2024, 17:00 Yn bresennol
29/02/2024, 17:00 Cyngor ,29/02/2024, 17:00 Yn bresennol
05/12/2023, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,05/12/2023, 09:30 Disgwyliedig
12/03/2024, 09:30 Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol ,12/03/2024, 09:30 Disgwyliedig
31/10/2023, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol
25/01/2024, 11:30 Is-bwyllgor Trwyddedu ,25/01/2024, 11:30 Disgwyliedig
26/02/2024, 11:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,26/02/2024, 11:00 Disgwyliedig
09/04/2024, 11:30 Is-bwyllgor Trwyddedu ,09/04/2024, 11:30 Disgwyliedig
06/02/2024, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,06/02/2024, 10:00 Yn bresennol