Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Farzina Hussain

Ystadegau mynychu Councillor Farzina Hussain
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Farzina Hussain
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/01/2022, 17:00 Cyngor ,25/01/2022, 17:00 Yn bresennol
01/03/2022, 17:00 Cyngor ,01/03/2022, 17:00 Yn bresennol
17/05/2022, 17:00 Cyngor ,17/05/2022, 17:00 Yn bresennol
07/12/2021, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,07/12/2021, 10:00 Disgwyliedig
04/01/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,04/01/2022, 10:00 Disgwyliedig
01/02/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,01/02/2022, 10:00 Disgwyliedig
01/03/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,01/03/2022, 10:00 Disgwyliedig
26/04/2022, 10:00 Panel Trwyddedu (Tacsi) ,26/04/2022, 10:00 Yn bresennol
20/01/2022, 17:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau ,20/01/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
02/02/2022, 17:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau ,02/02/2022, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/03/2022, 17:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau ,23/03/2022, 17:00 Yn bresennol
23/05/2022, 15:10 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau ,23/05/2022, 15:10 Disgwyliedig
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,21/01/2022, 10:00 Disgwyliedig
04/02/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,04/02/2022, 10:00 Yn bresennol
17/03/2022, 16:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,17/03/2022, 16:00 Disgwyliedig
29/04/2022, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,29/04/2022, 10:00 Disgwyliedig