Yn bresennol

Presenoldeb Councillor John Jones

Ystadegau mynychu Councillor John Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor John Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
25/01/2022, 17:00 Cyngor ,25/01/2022, 17:00 Yn bresennol
01/03/2022, 17:00 Cyngor ,01/03/2022, 17:00 Yn bresennol
17/05/2022, 17:00 Cyngor ,17/05/2022, 17:00 Yn bresennol
23/05/2022, 15:10 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Partneriaethau ,23/05/2022, 15:10 Disgwyliedig
05/01/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/01/2022, 10:00 Yn bresennol
02/02/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2022, 10:00 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/04/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/04/2022, 10:00 Yn bresennol
27/04/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2022, 10:00 Disgwyliedig