Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Roger Jeavons

Ystadegau mynychu Cynghorydd Roger Jeavons
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Roger Jeavons
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
08/09/2021, 16:00 Cabinet ,08/09/2021, 16:00 Yn bresennol
13/10/2021, 16:00 Cabinet ,13/10/2021, 16:00 Yn bresennol
10/11/2021, 16:00 Cabinet ,10/11/2021, 16:00 Yn bresennol
15/12/2021, 16:00 Cabinet ,15/12/2021, 16:00 Yn bresennol
14/01/2022, 10:00 Cabinet ,14/01/2022, 10:00 Yn bresennol
28/07/2021, 10:00 Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent ,28/07/2021, 10:00 Yn bresennol
29/09/2021, 10:00 Cyd-Bwyllgor Amlosgiad Gwell Gwent ,29/09/2021, 10:00 Yn bresennol
28/09/2021, 17:00 Cyngor ,28/09/2021, 17:00 Yn bresennol
23/11/2021, 17:00 Cyngor ,23/11/2021, 17:00 Yn bresennol
28/07/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Gwasanaethau Dinas ,28/07/2021, 00:00 Disgwyliedig
20/09/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Gwasanaethau Dinas ,20/09/2021, 00:00 Disgwyliedig
12/10/2021, 00:00 Penderfyniadau Dirprwyedig - Aelod Cabinet dros Gwasanaethau Dinas ,12/10/2021, 00:00 Disgwyliedig
29/11/2021, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,29/11/2021, 16:00 Yn bresennol
03/11/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2021, 10:00 Yn bresennol