Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Gavin Horton

Ystadegau mynychu Councillor Gavin Horton
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Gavin Horton
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
24/01/2023, 17:00 Cyngor ,24/01/2023, 17:00 Yn bresennol
28/02/2023, 17:00 Cyngor ,28/02/2023, 17:00 Yn bresennol
25/04/2023, 17:00 Cyngor ,25/04/2023, 17:00 Yn bresennol
16/05/2023, 17:00 Cyngor ,16/05/2023, 17:00 Yn bresennol
26/01/2023, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,26/01/2023, 17:00 Yn bresennol
30/03/2023, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,30/03/2023, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/05/2023, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,25/05/2023, 17:00 Yn bresennol
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,23/01/2023, 14:00 Yn bresennol
17/04/2023, 16:00 Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion Corfforaethol ,17/04/2023, 16:00 Yn bresennol
03/02/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,03/02/2023, 10:00 Yn bresennol
28/04/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,28/04/2023, 10:00 Absennol
02/06/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,02/06/2023, 10:00 Yn bresennol