Yn bresennol

Presenoldeb Councillor Stephen Cocks

Ystadegau mynychu Councillor Stephen Cocks
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   70%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   30%
Yn bresennol:5

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Councillor Stephen Cocks
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
28/11/2023, 17:00 Cyngor ,28/11/2023, 17:00 Yn bresennol
23/01/2024, 17:00 Cyngor ,23/01/2024, 17:00 Yn bresennol
29/02/2024, 17:00 Cyngor ,29/02/2024, 17:00 Yn bresennol
23/11/2023, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,23/11/2023, 17:00 Yn bresennol
25/01/2024, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,25/01/2024, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/03/2024, 17:00 Pwyllgor Archwilio ,28/03/2024, 17:00 Yn bresennol
01/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/11/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
10/01/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/01/2024, 10:00 Yn bresennol
07/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
03/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,03/04/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/12/2023, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,01/12/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Rheoli Trosolwg a Chraffu ,08/03/2024, 10:00 Yn bresennol