Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mark Whitcutt 2
Cynghorydd Trevor Watkins 3
Cynghorydd Kate Thomas 3
Cynghorydd Carmel Townsend 3
Cynghorydd James Clarke 3
Cynghorydd Phil Hourahine 3
Cynghorydd Chris Evans 1
Cynghorydd Matthew Evans 3
Cynghorydd Charles Ferris 3
Cynghorydd Gail Giles 1